About

2019.12.8-12.10 中國澳門

​第13酒店

Guest

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

Ng Sze Kai
Hong Kong Singer
AS one 
PRODUCE 101

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

Sonija Kwok
Hong Kong Artiste
TVB Actor

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

MosesChan
Hong Kong Artiste
TVB Actor

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

Eva 
Fashion Star 

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

Chuengyauyu
Model instructor 
Miss Asian 

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram